Hình ảnh con muỗi trong giấc mơ nói lên điều gì ?

, nguy hiểm sẽ trôi qua. Mơ thấy bị muỗi đốt, cần đề phòng âm mưu của kẻ khác, nếu không sẽ gánh chịu tổn thất lớn khó bù đắp được.

Đặc trưng của loài muỗi là hút máu, tượng trưng cho sức mạnh kẻ thù. với hàm ý kẻ thù ngày càng mạnh, tai họa sẽ liên tiếp giáng xuống bạn.
tải xuống (11)
Mơ thấy đập chết muỗi, nguy hiểm sẽ trôi qua. Mơ thấy bị muỗi đốt, cần đề phòng âm mưu của kẻ khác, nếu không sẽ gánh chịu tổn thất lớn khó bù đắp được.

Các con số liên quan đến giấc mơ:

Con muỗi: 46

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>