Lý giải và điềm báo giấc mơ thấy âm nhạc

: có tin xa đến.
Nằm : có chuyên kinh sợ.

tải xuống
– Nằm mơ thấy tấu nhạc thì khóc than.

– Nằm mơ thấy đánh trống: có tin xa đến.

– Nằm mơ thấy múa: có chuyên kinh sợ.

– Nằm mơ thấy ca hát: có chuyện cãi cọ

– Nằm mơ thấy có người đánh đàn cầm đàn sắt: rất vui.

– Nằm mơ thấy thổi sáo: đại cát.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>