Mơ thấy tà ngụ liệu có phải là điềm xấu ?

Đau đại tràng: nằm mơ thấy ruộng đồng.Đau tiểu tràng: nằm mơ thấy vào ấp, vào nha môn.
tải xuống
– Thiếu khí tim: nằm mơ thấy đồi núi, khói lửa.

– Đau phổi: nằm mơ thấy bay bổng, thấy vật lạ, vàng và sắt.

– Đau gan: nằm mơ thấy rừng rậm, cây cối.

– Đau tỳ: mơ thấy gò, đống, đầm lớn, gió mưa tàn phá nhà cửa.

– Đau thận: mơ thấy xuống nước sâu, ở trong nước.

– Đau bàng quang: mơ thấy đi chơi.

– Đau vị (dạ dày): nằm mơ thấy ăn uống.

– Đau đại tràng: nằm mơ thấy ruộng đồng.

– Đau tiểu tràng: nằm mơ thấy vào ấp, vào nha môn.

– Đau mật (đởm): nằm mơ thấy kiện tụng.

– Đau sinh thực khí đàn bà: nằm mơ thấy vào bên trong.

– Đau gáy: nằm mơ thấy chém đầu.

– Đau ống chân: nằm mơ thấy đi mà không tiến lên trước được.

– Đau ở đùi: Nằm mơ thấy cúng bái, tế lễ.

– Đau dạ con: nằm mơ thấy đi ngoài lỏng.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>