Những dấu hiệu mơ thấy điềm báo tốt

Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời chiếu vào mình là điều đại quý.Nằm mơ thấy vái lạy mặt trăng, mặt trời: đại cát.
giai-ma-giac-mo2
– Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử.

sáng: vui lớn.

– Nằm mơ thấy trời: sống lâu.

– Nằm mơ thấy Đế Thích: đại cát.

– Nằm mơ thấy trời: được tiền của.

– Nằm mơ thấy mặt trăng, mặt trời chiếu vào mình là điều đại quý.

– Nằm mơ thấy vái lạy mặt trăng, mặt trời: đại cát.

– Nằm mơ thấy cửa trời thì sống lâu.

– Nằm mơ thấy trên trời có người xuống trần là điềm đại cát.

– Nằm mơ thấy cửa trời mở: thế nào cũng có chuyện quân sự.

– Nằm mơ thấy lên trời: sinh quý tử, đại cát.

– Nằm mơ thấy trời hiện rõ: đại cát đại lợi.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>