đổi lịch âm dương

Hướng dẫn đổi ngày 19 tháng 11 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 5Ngày: 19Tháng: 11 Năm: 2020 Thứ 5 ngày 5/10/2020Ngày: Bính DầnTháng: Đinh HợiNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 23 tháng 6 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 23Tháng: 6 Năm: 2020 Thứ 3 ngày 3/5/2020Ngày: Đinh DậuTháng: Nhâm NgọNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 16 tháng 3 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 16Tháng: 3 Năm: 2020 Thứ 2 ngày 23/2/2020Ngày: Mậu NgọTháng: Kỷ MãoNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 15 tháng 10 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 3Ngày: 15Tháng: 10 Năm: 2019 Thứ 3 ngày 17/9/2019Ngày: Ất DậuTháng: Giáp TuấtNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 30 tháng 6 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 30Tháng: 6 Năm: 2019 CN ngày 28/5/2019Ngày: Mậu TuấtTháng: Canh NgọNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 1 tháng 12 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 1Tháng: 12 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 25/10/2018Ngày: Đinh MãoTháng: Quý HợiNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 26 tháng 8 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 26Tháng: 8 Năm: 2018 CN ngày 16/7/2018Ngày: Canh DầnTháng: Canh ThânNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch này là lịch more »

Hướng dẫn đổi ngày 7 tháng 4 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 7Tháng: 4 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 22/2/2018Ngày: Kỷ TỵTháng: Ất MãoNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại lịch được tính theo chu kỳ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất. Theo Hán – Việt, Mặt Trăng là Thái Âm nên ta thường gọi loại lịch more »