ngủ mơ về đèn

Giấc mơ thấy đèn biểu tượng điều gì ?

tải xuống (18) Đèn đại diện cho sự chỉ dẫn của trí tuệ và hiểu biết. Vì đèn gắn liền với ánh sáng, nên có thể soi rọi phương hướng cho con người. Đèn còn tượng trưng cho sức sống. den Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy đèn Một ví dụ về giấc mơ của Sigmund more »