Ý nghĩa của việc mơ thấy sách là gì ?

Nam giởi đã kết hôn mà , tức con trai họ sẽ trở thành học giả có học thức uyên bác. Nữ giới đã kết hôn mà , tức con gái của họ tài đức vẹn toàn.
tải xuống (16)
Trong mơ, sách chính là hình ảnh tượng trưng cho danh dự.

sach Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy sách

Nam giởi đã kết hôn mà mơ thấy sách, tức con trai họ sẽ trở thành học giả có học thức uyên bác. Nữ giới đã kết hôn mà mơ thấy sách, tức con gái của họ tài đức vẹn toàn.

Thiếu nữ mơ thấy sách, sẽ kết hôn cùng người chồng có học thức. Thương nhân mơ thấy sách, sẽ thoát khỏi cảnh khó khăn trước mắt.

Các con số liên quan đến giấc mơ:

Tủ sách: 37 – 75

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>