Ý nghĩa mơ thấy trâu

Mơ thấy cưỡi trâu vào thành phố, điềm có chuyện vui đến nhà
Untitled-1-1943-1420215486 thường là điềm báo tốt lành liên quan đến công việc làm ăn hoặc tình ái.

– Mơ thấy cưỡi trâu, điềm sắp có quyền thế.
– Mơ cưỡi trâu ra đồng, điềm gia vận thịnh vượng.

– Mơ thấy cưỡi trâu vào thành phố, điềm có chuyện vui đến nhà.

– Mơ thấy trâu sinh con, điềm mong ước thành sự thật.

– Mơ thấy sừng trâu vấy máu, điềm được thăng chức.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>