Ý nghĩa sâu xa của giấc mơ thấy thất tình

Sợ (cụ) quá thì mơ giấu giếm.Lo (ưu) quá thì mơ tức giận.
anhlh20121031205734385_0
Thất tình quá độ, tình cảnh tâm lý quá căng thẳng mà dẫn đến mơ.

– Vui (hỷ) quá thì mơ mở ra.

– Giận (nộ) quá thì mơ khép lại.

– Sợ (cụ) quá thì mơ giấu giếm.

– Lo (ưu) quá thì mơ tức giận.

– Buồn (ai) quá thì mơ cầu cứu.

– Uất (phẫn) quá thì mơ mắng mỏ.

Kinh ngạc (kinh) quá thì mơ điên.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>