Ý nghĩa trong giấc mơ khi thấy vầng trăng

tròn, điềm gia vận thịnh vượng.
Mơ thấy trăng mới mọc, điềm thắng lợi trong công việc.
ht

Mơ thấy trăng biểu thị sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn trong khoảng thời gian một tháng.

, điềm gia vận thịnh vượng.

Mơ thấy trăng mới mọc, điềm thắng lợi trong công việc.

vào thượng tuần, điềm báo ngập tràn hy vọng.

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>